Wait when page loaded

Beiratkozás a 202/21. tanév első osztályába

BEIRATKOZÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

2020/2021.-es tanév

A járványhelyzet várható alakulására tekintettel, az általános iskolai beiratkozást szabályozó 7/2020. (III.25.) EMMI rendelet alapján, az iskolánkba történő beiratkozásról, és annak menetéről a következő tájékoztatást adom.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

  • Elektronikusan 2020.04.02-től folyamatosan 2020.04.22-ig.
  • Személyes jelenlétet igénylő esetben (Előzetes időpont egyeztetés szükséges.): 2020. április 23. és április 24- én 8-17 óra között.

Időpont egyeztetés: harsfadombmany@gmail.com, vagy a 22-350-720-as telefonszámon, hétköznapokon 08:00 és 12:00 h között.

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők a következő módokon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2020/2021. tanévre.

A hatályos rendeletet figyelembe véve, mi szerint, a beiratkozás minél kevesebb személyes kontaktust igényeljen, kérjük, az első lehetőséget részesítsék előnyben.

  1. Elektronikus jelentkezés lehetőségével készített adminisztrációval:

2020.04.02 –től az elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e- Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után) indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e- Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. További információ: http://harsfadomb.hu/tovabbi-fontos-informaciok-2/

  • Papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait.

  • Körzetes tanulók:

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során a kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó (Mány közigazgatási terület) azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

Kérjük a szülőt, amennyiben ezt a módot választja, abban az esetben, telefonon, vagy e-mailben tájékoztassa az iskolát a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Beiratkozáshoz szükséges, nyomtatványok, nyilatkozatok:

FONTOS!

A veszélyhelyzetre való tekintettel lehetőség van a továbbiakban felsorolt nyilatkozatok, dokumentumok pótlólagos bemutatására a 2020/2021-es tanév kezdetekor.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok, nyilatkozatok letölthetőek az iskola honlapjáról http://harsfadomb.hu/formanyomtatvanyok-letoltese/ .

Kitöltés után feltölthetők az e-Ügyintézés felületre.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása

– A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)  

– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

A további dokumentumok feltölthetőek, vagy a tanév kezdetekor leadhatóak:

–  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendelet 22. § (4)  

–    Óvodai szakvélemény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 93. §

–    Szakértői bizottság szakértői véleménye 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)  

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (3)

–   Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

– NEK – azonosító – okmányirodából igényelhető diákigazolvány megkéréséhez.

Ha további kérdéseik lennének, feltehetőek a harsfadombmany@gmail.com e-mail címen, vagy hétköznapokon 09:00 és 12:00h között 22-350-720-as telefonszámon.

Mány, 2020-03-30                                               

Szabó Julianna

igazgató