Wait when page loaded

Deutsches Sprachdiplom

Iskolánk a 2019/2020-es tanévtől DSD – vizsgahellyé vált, azaz egyike lett azon iskoláknak, melyek részt vesznek a DSD vizsgarendszerben szervezhető nyelvvizsgáztatásban.

Az úgynevezett DSD, azaz Deutsches Sprachdiplom célja német nyelvet tanuló diákok nyelvi kompetenciájának mérése.
A vizsga két szint mérésére alkalmas, a tanulók a DSD I vizsgán teljesítményüktől függően vagy A2-es vagy B1-es szintről kapnak bizonyítványt. (Iskolánkban ettől a tanévtől kezdve ezen a vizsgán vehetnek részt tanulóink
A DSD II vizsgán a szint B2 és C1 között változik. A nyelvi szinteket a Közös Európai Referenciakeret definiálja.
A DSD, ugyanúgy, mint a legtöbb nyelvvizsga, az olvasott és hallott szövegértés, a kommunikáció (társalgás és folyamatos beszéd) és az írásbeli kommunikáció szintjét méri.
A B1-es nyelvvizsgabizonyítvány megszerzésének feltétele az, hogy a vizsgázó a vizsga minden részfeladatából elérje a B1-es szintet. Amennyiben az egyes részfeladatok szintje csak az A2-es szintet éri el, akkor a nyelvvizsgabizonyítványban is az A2-es szint áll majd.
Amennyiben egy intézmény rendelkezik a megfelelő feltételekkel, a vizsga Magyarországon is letehető és Németországban elismerik.
Már a DSD I vizsgát sikeresen letett tanulók is -nyelvi szintjüket tekintve és természetesen akkor, ha az egyéb feltételek is teljesülnek – alkalmasak arra, hogy egy Studienkollegba felvételt nyerjenek, mely a külföldi érettségivel rendelkező hallgatókat készíti fel későbbi németországi egyetemi tanulmányaikra.
A DSD vizsgázói általában diákok, így a szövegek témája is gyakran az iskola, a barátok, szabadidős tevékenységek……a korosztályhoz közel álló témák, míg, a Goethe Intézet illetve a TELC hasonló szintű vizsgái inkább a felnőttek életét veszik alapul.