Wait when page loaded

Diákönkormányzat

Az iskolai nevelőmunkában reagálni kell a társadalmi valóság változásaiból fakadó újabb és újabb kihívásokra. A gyerekekre az iskolai élet egésze, annak légköre, valóságos viszonyai,napi történései hatnak, illetve az a mód, ahogy a tanulók ezeket megélik, értelmezik.
Lényeges, hogy minél több csoportos tevékenységre kerüljön sor, a gyerekek tanulják meg ésgyakorolják a közös munka, közös szabályainak szerepét.
Diákönkormányzatunk fontosnak tartja, hogy a tanulóknál fejlődjön a konfliktuskezelő képesség, a kommunikáció, a másokra való odafigyelés, a probléma megfogalmazása és megoldása, a demokratikus magatartás elsajátítása.
Iskolánk vezetősége és a tantestület tagjai egyaránt fontosnak tartják, hogy a diákok számára a tanulás és a szórakozás egyensúlya kialakuljon.A tanórán kívüli tevékenységek a nevelés-oktatás szempontjából is fontosak, ezért is folytatódik a párbeszéd a diákok és az iskolavezetés között.
A Diákönkormányzat vezetője és segítője összeállította, hogy milyen hagyományos –
hagyományőrző és eseti-egyedi programok szolgálják a diákok szabadidejének hasznos eltöltését.

DÖK képviselők

5.osztály

Kovács Tibor, Pfendert Simon, Valovics Botond

6.osztály

Kürti Bori

7.osztály

Bene Boglárka, Benedek András, Fábián Léna, Szarka Csenge

8. osztály

Dosztár Márton, Nagy Benjamin