Wait when page loaded

Egyéb foglalkozások, szakkörök


Egyéb foglalkozások, szakkörök


Egyéb foglakozások, 2018/2019-es tanév szakkörök:

 • Alprogrami órák     alsó tagozat
 • Tanulószoba  5-8.
 • Matematikai – Pénzügyi gazdálkodási ismeretek – Valóságközeli matematika   5-8.
 • Természettudományos gyakorlatok    5-8.
 • Fotózás, mozgóképkultura    5-8.
 • Énekkar, hangszeres zene   3-8.
 • Kutató gyerekek   4-8.
 • Idegen nyelvi (angol) szakkör – Anglisztika  8.
 • Robotika   3-8.
 • Felzárkóztató, egyéni, versenyfelkészítő foglalkozások   5-8.

  Differenciált képességfejlesztés:

 • felzárkóztató foglakozás
 • kompenzáló foglalkozás
 • tehetséggondozó foglakozás, tanulmányi versenyekre felkészítés
 • továbbtanulásra felkészítő foglakozás
 • tanulás-módszertani foglalkozás

Egész napos iskola, egész napos foglalkoztatás:

 • szabadidős foglakozások
 • önálló tanulás, gyakorlás
 • irányított gyakorlás
 • tanulószoba (felső tagozat)

A szakkörök tematikája a következő területek mentén szerveződnek:

 • Logikai – Matematikai
 • Verbális – Nyelvi
 • Vizuális – Térbeli
 • Természettudományos
 • Testi, kinesztéziás
 • Zenei
 • Intraperszonális
 • Interperszonális

Iskolánkban igény esetén nyelvvizsgára való felkészítést vállalunk német nyelvből:

 • 7.évfolyam
 • 8.évfolyam

  Fejlesztő foglalkozások:

Beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarral küzdő tanulók részére, akik a szakszolgálat, vagy szakértői bizottság által kiállított, érvényes szakvéleménnyel rendelkeznek.

Élménysuliban megvalósuló foglalkozástípusok:

 • DFHT –DFHT –val megvalósított tanóra
 • TA – testnevelés alapú alprogram
 • ÉA – életgyakorlatalapú alprogram
 • DA – digitális alapú alprogram
 • MA – művészetalapú alprogram
 • TÓ – „Te órád”
 • RÁ – ráhangolódás