Wait when page loaded

Hírek, események

Szabadon választható és tanórán kívüli foglalkozások meghirdetése a 2020/2021-es tanévre

Tájékoztatás a 2020/2021-es tanévben megszervezésre kerülő Hit – és erkölcstan oktatással kapcsolatban

Kedves Szülők!

 1. Az iskola minden évben elkészíti következő tanévben megszervezendő egyéb foglalkozások jegyzékét és azt nyilvánosságra hozza, a helyben szokásos módon. A tanórán kívüli egyéb foglalkozásra a jelentkezéseket, a tantárgyfelosztás tervezéséhez, írásban kell kérni minden év május 20-áig.

Elkészült a szabadon választható tantárgyak és tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó lista, ill. nyilatkozat. Melyet levelünkhöz mellékelünk, és az iskola honlapján is elérhetővé tesszük.

Jelen helyzetben a nyilatkozás módja:

 • A kinyomtatott nyilatkozat a kitöltés után az osztályfőnöknek elektronikusan megküldésre kerül. (Lefotózva vagy szkennelve.)
 • Ha nincs nyomtatásra lehetőség, a wordben csatolt nyilatkozat kitöltés utáni visszaküldése.
 • Az osztályfőnökkel kapcsolattartás céljából használt (e-mail, messenger stb.) felületen történő jelzéssel.
 • A leendő 2-8. osztályosoknak lehetőségük van, a tavalyi hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tett nyilatkozatuk módosítására.

Az erre vonatkozó szándékát május 20-ig írásban kell közölnie az iskola igazgatójával és az érintett egyház képviselőjével.

Nyilatkozás módja:

 • A korábbi nyilatkozat módosítására az iskolában van lehetőség, minden nap 09:00-és 12:00 között. Kérjük, hogy módosítási szándékát előzetesen jelezze a 22-350-720-as telefonszámon.
 • A kinyomtatott nyilatkozat a kitöltés után az iskolának elektronikusan megküldésre kerül. (Lefotózva vagy szkennelve.)
 • Ha nincs nyomtatásra lehetőség, a wordben csatolt nyilatkozat kitöltés utáni visszaküldése az iskolának a harsfadombmany@gmail.com .

Mány, 2020.04.22.

Szabó Julianna

igazgató


BEIRATKOZÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

2020/2021.-es tanév

A járványhelyzet várható alakulására tekintettel, az általános iskolai beiratkozást szabályozó 7/2020. (III.25.) EMMI rendelet alapján, az iskolánkba történő beiratkozásról, és annak menetéről a következő tájékoztatást adom.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • Elektronikusan 2020.04.02-től folyamatosan 2020.04.22-ig.
 • Személyes jelenlétet igénylő esetben (Előzetes időpont egyeztetés szükséges.): 2020. április 23. és április 24- én 8-17 óra között.

Időpont egyeztetés: harsfadombmany@gmail.com, vagy a 22-350-720-as telefonszámon, hétköznapokon 08:00 és 12:00 h között.

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők a következő módokon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2020/2021. tanévre.

A hatályos rendeletet figyelembe véve, mi szerint, a beiratkozás minél kevesebb személyes kontaktust igényeljen, kérjük, az első lehetőséget részesítsék előnyben.

 1. Elektronikus jelentkezés lehetőségével készített adminisztrációval:

2020.04.02 –től az elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e- Ügyintézés felület) keresztül – regisztráció után) indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e- Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. További információ: http://harsfadomb.hu/tovabbi-fontos-informaciok-2/

 • Papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait.

 • Körzetes tanulók:

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során a kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó (Mány közigazgatási terület) azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

Kérjük a szülőt, amennyiben ezt a módot választja, abban az esetben, telefonon, vagy e-mailben tájékoztassa az iskolát a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Beiratkozáshoz szükséges, nyomtatványok, nyilatkozatok:

FONTOS!

A veszélyhelyzetre való tekintettel lehetőség van a továbbiakban felsorolt nyilatkozatok, dokumentumok pótlólagos bemutatására a 2020/2021-es tanév kezdetekor.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok, nyilatkozatok letölthetőek az iskola honlapjáról http://harsfadomb.hu/formanyomtatvanyok-letoltese/ .

Kitöltés után feltölthetők az e-Ügyintézés felületre.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása

– A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)  

– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

A további dokumentumok feltölthetőek, vagy a tanév kezdetekor leadhatóak:

–  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendelet 22. § (4)  

–    Óvodai szakvélemény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 93. §

–    Szakértői bizottság szakértői véleménye 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)  

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (3)

–   Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

– NEK – azonosító – okmányirodából igényelhető diákigazolvány megkéréséhez.

Ha további kérdéseik lennének, feltehetőek a harsfadombmany@gmail.com e-mail címen, vagy hétköznapokon 09:00 és 12:00h között 22-350-720-as telefonszámon.

Mány, 2020-03-30                                               

Szabó Julianna

igazgató
A Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége országos német nyelvi versenyt hirdet

a magyarországi nyelvoktató német nemzetiségi általános iskolák 5. és 6. osztályos tanulói számára, melynek helyszíne ebben a tanévben a mányi Hársfadombi Általános Iskola.
A versenyre 2 fős csapatok nevezhetnek, iskolánként egy 5. és egy 6. osztályos. A verseny 2 fordulós. Az első forduló során saját iskolájukban, egy általunk összeállított feladatlapot töltenek ki a versenyzők, a második fordulóban, a döntőben, szövegértési-, hallásértési-, illetve írásbeli- és szóbeli szövegalkotási feladatokat kapnak a továbbjutott csapatok.
Nevezni az elkészített feladatlapok beküldésével lehet, melyeket február 17-ig a következő e-mail címre várunk: harsfadomb.lwb2019@gmail.com .
A továbbjutók névsorát március 4-ig közöljük. A döntőre 2020. március 25-én, 11 órakor kerül sor.


Hársfadombi hagyományőrzés – 2020
Iskolánkban fontos szerepet tölt be a hagyományőrzés. Törekszünk arra, hogy a községünkben élő, szűkebb környezetünkhöz tartozó hagyományaink életben maradjanak, diákjaink megismerjék és tovább vigyék elődeink szokásait.
A karácsonyi ünnepkör ádventi népszokásait már jól ismerik diákjaink. Az idei évben az ünnepkört lezáró, január 6-hoz, Vízkereszthez kapcsolódó házszentelés hagyományával ismerkedhettek meg.
József atya a házszentelés során a szokásos liturgia szerint rövid könyörgés után szenteltvízzel hintette be az iskola épületét, felírta az évszámot és az áldást a szemöldökfát jelképező táblára, mely az iskola bejárati ajtaja fölé került.
Az ajtófélfára írt szám mindig az aktuális évszám,
a betűk jelentése kétféle lehet:
„Christus Mansionem Benedicat” – „Krisztus áldja meg e házat!”
Caspar, Melchior, Balthasar – Gáspár, Menyhért, Baltazár
Az elmondott könyörgés szövege:
„Urunk, Jézus Krisztus! Alázattal lépjük át e hajlék küszöbét. Költözzék velünk együtt ide örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség!
Távozzék e helyről a gonosz lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás! Lakjanak itt a békesség angyalai”


Siker a Schiller Versenyen


Tanösvénylátogatás Tarjánban

Az idei évben ismét sikeres pályázatot nyújtott be iskolák a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. A pályázaton elnyert összegből kirándulás szerveztünk a közelben fekvő Tarján községbe. A programon iskolánk 38 tanulója és pedagógusa vett részt.


MEGHÍVÓ

Kedves Szülők!

A mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

NYÍLT NAPOT rendez.

A bemutató órák bármely évfolyamon és osztályban megtekinthetők.

Helyszíne: Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, 2065 Mány Szent István u. 4.

Időpontja: 2019.11.13. szerda

A nap programja:

7:45 – től érkezés
8:00 – 8:45 Az első tanóra
8:55 – 9:40 A második tanóra
9:55 – 10:40 A harmadik tanóra

A nyílt órák rendje megtekinthető :