Wait when page loaded

Olyan iskolát szeretnénk …

  • ahova a gyerekek szívesen járnak; befogadó, elfogadó, barátságos, szerető, és megértő légkör fogadja őket; ahol minden gyerek egyenlő esélyeket kap, és megilleti az egyéni bánásmód elve;
  • ahol az eszközök, a dekoráció, a bútorzat, az iskola arculatát tükrözi, a közösséghez tartozás érzését és a tanulást támogatja;
  • ahol a szülők teljes bizalommal fordulnak az iskola felé; szívesen hozzák és bízzák ránk gyermekeiket, és szívesen működnek együtt közös céljaink elérése érdekében; érezhetik, hogy jelzéseiket mindig válaszok és intézkedések követik;
  • ahol gyermekbarát, cselekedtető, tevékenykedtető, a tanulást támogató, képességeket fejlesztő, motiváló, kreativitásra nevelő és késztető módszereket alkalmaznak;
  • ahol a tantestület tagjai elismertek, megbecsültek; a közös célok érdekében együttműködnek; jól érzik magukat, azt a tevékenységet végezhetik, amihez a legjobban értenek; egymás között elismerik az elért eredményeket és segítséget kaphatnak azokon a területeken ahol segítségre szorulnak; számíthatnak új kezdeményezéseikhez, innovatív magatartásukhoz való támogató hozzáállásra;
  • ahol jó a kommunikáció és ennek eredményeként jó az iskola megítélése;
  • ahol a 21. sz. kihívásaira reagáló, annak megfelelni igyekvő; a tanulókat a társadalom, és a munkaerőpiac kihívásaira, az élethosszig tartó tanulásra felkészítő, versenyképes készségeket és képességeket ad.