Wait when page loaded

„Láss Csodát!” komplex tehetséggondozó program - NTP-MŰV-18

A pályázati kiírás

„A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” c. kiíráshoz

A pályázati kategória kódja: NTP-MŰV-18

A pályázat célja volt

A hazai és határon túli művészeti (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti) tehetséggondozó programok támogatása.

A támogatható tevékenységek köre:

Tanéven átívelő, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, performansz, stb.) jön létre.