Wait when page loaded

MATEHETSZ

Iskolánk büszke arra, hogy 2018. január 17. óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont.

A tehetségpontokról

A Matehetsz Tehetséghálózat csomópontjai a tehetségpontok. A tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács közel tíz éve kezdeményezi és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken.

A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felismerése, az optimális fejlődésük segítéséhez szükséges állapotfelmérés (személyes és környezeti erősségek, gyengeségek), a tehetség-tanácsadás mind a tehetségígéret, mind a környezetében érintett pedagógus, szülő számára. A tehetségpontok további feladata a különböző adottságaikból és tapasztalataikból adódó eltérésekre épülő, hálózatban való együttműködés. A tehetségpontok célja, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak, valamint az érintett pedagógusoknak és szülőknek a fiatal tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. Ennek érdekében a tehetségpontok juttassanak el hozzájuk minél teljesebb és minél személyesebb információkat a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. A tehetségpontok figyelemmel kísérik az intézményi/szervezeti, települési, térségi és a regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Helyi integráló szerepük mellett pedig maguk is részei a Matehetsz Tehetséghálózatnak, melyben a csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában.

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Célunk: a tanulók azon képességeinek fejlesztése, amelyek lehetőséget adnak felnőtt korukban arra, hogy kreatívak és alkotásra képesek legyenek, a permanens tanulást is szükségletként fogják fel.. Közreműködünk a családi eredetű szociális hátrányok leküzdésében. A képességfejlesztést a tehetséggondozásban is gyakoroljuk, a felismeréstől a fejlesztésen át az elismerésig. Legfőbb ösztönzési eszközünk az értékelésen alapuló dicséret. Iskolánk jellegzetessége a német nemzetiségi nyelvoktatás. Ezen kívül sajátos tárgyakat, szakköröket, tevékenységeket kínálunk tanulóink számára: aerobikot, minden évfolyamon bábot, drámát, nemzetiségi néptáncot, furulyát, valamint művészeti tanszakokat, mint grafikát, zongorát, gitárt.
A tantestülete fiatal, ambiciózus közösség. A versenyeken szerzett előkelő helyezések, a gyerekek sikerei, a beavatottá váló szülők támogató véleménye elismertté teszi munkánkat. Iskolánk a Bicske és Térsége Iskolaszövetség bázis iskolája. Ezáltal szakmai segítségnyújtással, bemutató foglalkozások és rendezvények szervezésével pozitív ráhatással vagyunk a környezetünkben dolgozó iskolák pedagógiai munkájára.

Specifikus és konkrét programjaink

2002-ben kapcsolódtunk be a Tudományos Diákköri munkába. Legkiemelkedőbb sikereket a KGYTK területén értek el tanulóink, pedagógusaink. 2014-ben is nevezünk diákokat. Ebbe a tevékenységünkbe sikerült bekapcsolni az iskolaszövetség intézményeit, három környező település indít diákokat. 2014-ben iskolánk rendezi tankerületi KGYTK bemutatót.
Német nemzetiségi általános iskolaként vezető szerepet vállalunk a tankerületünkben működő 6 német nemzetiségi általános iskola rendezvényeinek összehangolásában. Kiemelt közös célunk, hogy tanulóink a német nemzetiségi hagyományokat ismerők, tiszteletben tartók, szokásokat őrző, ápoló közösségek legyenek, maradjanak. Ennek érdekében szakmai napokat, bemutató foglalkozásokat, versenyeket, közös nemzetiségi néptánc gálát tartunk.
Tavaszi képzőművészeti és zenei tehetségnapot szervezünk, a művészeti oktatásban résztvevő tanulóink számára.
Kapcsolatban állunk a Nyíregyházi "Míg megnövök" Akkreditált Kiváló Tehetségpont versenybizottsággal. Iskolánk tanulói már harmadik éve vesznek részt sikeresen ebben a versenyben. Az idei tanévtől a területi verseny mozgósításával és lebonyolításával iskolánkat bízta meg a nyíregyházi tehetségpont.
Iskolánk 2004 óta a bejegyzett iskolaszövetség aktív tagja, vezető központja, melyet Vértes Többcélú Kistérségi Társulás 13 általános iskolája hozott létre.
A szövetség céljai:
- A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás szervezése.
- A szövetségbe tömörült autonóm iskolák szakmai érdekképviselete.
- Azoknak a gyakorlati törekvéseknek és fejlesztési elképzeléseknek az összefogása, amelyek a szakmailag önálló,sajátos arculatú iskolák
kialakítását tűzik ki célukként.
- A szövetségbe tartozó iskolák segítése egymás tapasztalatainak átadásában, a helyi már bevált kezdeményezések ismertetése,
publikálása.
- Együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, amelynek célkitűzései nem ellenkeznek a szövetség céljaival.
A működéshez szüksége anyagi feltételeket a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa és saját éves tagdíjunk biztosította. 2013. január 1-től az iskolaszövetség iskolái a Bicskei Tankerülethez kerültek át, mely további két intézménnyel bővült (gyógypedagógiai, művészeti). Iskolánk továbbra is vállalja a rendezvények szervezését és a szakmai munkában a vezető szerepet. A művészeti iskolákkal összefogva, egy új lehetőség áll a tanulóink előtt. Évente mintegy 25 közös rendezvénnyel (versenyek, bemutatók, szakmai tanácskozások) biztosítjuk a tanulók, pedagógusok bemutatkozási lehetőségeit.