Wait when page loaded

Robotika

Mi a szakkör célja?

Napjainkban az autóipartól az agysebészetig a munkaerőpiac minden területén egyre nagyobb szükség van a műszaki, informatikai, mérési és vezérlési ismeretekkel rendelkező fiatalokra.
Fontos, hogy minél korábban felfedezzék a számítógép, a virtuális tér és a valós gyakorlati problémák közötti összefüggéseket, hogy gyakorlatot szerezzenek a gyakorlati problémák megoldásában.
A LEGO Mindstorms EV3 készletből játékos feladatok megoldására képes robotokat építünk, melyekhez egyre összetettebb programozási szerkezeteket használunk. Megismerkedünk a modern programozás alapjaival, a tervezés- megvalósítás-tesztelés folyamatával, amellyel a valós fejlesztői magatartás kialakulását segítjük.

Milyen kompetenciákat fejleszt a robotika?

Az algoritmikus gondolkozás, a logikai készségek és finommotorikus készségek mellett számos kompetenciaterületen gazdagítja a gyermekeket.
A szakkörön 3-4 fős csoportokban dolgoznak a gyerekek, így szociális kompetenciáik is fejlődnek: együtt tervezik meg a robotot, eközben vitatkoznak, érvelnek, és végül megegyezésre kell jutniuk.
Egy-egy új projektben mind a mechanikai, mind a programozási megvalósítás során a gyerekek saját elképzeléseik, terveik, algoritmusuk szerint valósítják meg a feladatot.
A robotok építése és programozása során is munkamegosztásra kell törekedniük, meg kell tanulniuk egyenlően elosztani a feladatokat.
A tesztelések, hibakeresések során kudarctűrésük, kitartásuk fejlődik, hiszen nem szabad feladniuk, félbehagyniuk a projektet, a hibát meg kell keresni és javítani kell.
Nagy hangsúly van itt a kipróbáláson. Az elméletben tökéletesen működő robot a környezeti hatások vagy a robot felépítése miatt esetleg nem vagy hibásan hajtják végre a programot. Ezekre a helyzetekre nem lehet előre felkészülni, ezeket helyben kell megoldani, együtt próbálgatni, kísérletezni, tesztelni.
A foglalkozások során az egyes csoportok figyelemmel követik a többiek munkáját, versengenek, szurkolnak egymásnak.
Prezentációs készségüket fejleszti, hogy az egyes modulok végén be kell mutatniuk kész robotjukat, értékelniük kell egymás munkáját.

Tevékenység:Robotika

Ismeretanyag:
Robot fogalma;
Robotgenerációk;
Egyszerű algoritmus tervezése, elemzése; Mi a robot? Kik a programozók?
Algoritmus, program; Ismerkedés a blokkprogramozási környezettel

Micro: bit bemutatása (blokkalapú programozás)

IKT eszközök (Lego robotok, táblagépek stb.) megtekintése, kézbevétele:

  • LEGO Education WeDo 2.0 és a
  • Lego Mindstorms EV3 bemutatása, használata

Fejlesztési feladok:

Egyszerű algoritmusok elemzése és készítése

Szabálykövetés (tanterem rendje, IKT eszközök használatának szabályai);

Érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó csoportmunka érdekében;

Problémamegoldó és logikus gondolkodás fejlesztése, pontos, precíz munkára való nevelés.

 

 Szervezeti forma:

  • Játékba ágyazott, kezdeményezett
  • Egyéni, páros, tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen

 A tervezett egyéb módszerek:

  • Tevékenykedtetés; bemutatás, beszélgetés; gyakorlás/játék, önértékelés

 

Eszközök:

Számítógépek, Lego Mindstorms EV3, LEGO Education WeDo 2.0, akkumulátor töltők