Wait when page loaded

Szakkörök

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is.
A szakkörök indításáról -- a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével -- minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
Szakkör vezetését -- az iskola igazgatójának megbízása alapján -- olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

DSD
nyelvvizsga
Robotika
szakkör
Fotó
szakkör
tehetséggondozás,
táblajátékok
Erőnléti szakkör, Röplabda szakkör
Énekkar,
hagyományörzés