Wait when page loaded

Tehetséggondozás táblajátékokkal

A logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás.

Fejlesztési feladok:

 • Együttműködési képesség
 • Elemi számolási készség
 • Elemi szociális motívumok és képességek
 • Empátiára, toleranciára nevelés
 • Finommotorikus koordináció
 • Gyors döntési és alkalmazkodási képesség
 • Hallási észlelés
 • Halmazképzés, halmazok összehasonlítása az elemek valamely tulajdonsága szerint.
 • Időrendiség
 • Irányított összehasonlítás
 • Irányok: jobbra, balra / alatt-fölött / fel-le; Koordináció
 • Kapcsolatteremtő képesség
 • Koncentrációs képesség / tudatos összpontosítás
 • A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése
 • Az emlékezet fejlesztése, sorrendiség
 • Vizuális emlékezet
 • A síkbeli tájékozódás fejlesztése, irányok követésével, az útvonalak megtervezésével; megfigyelésével, felidézésével,
 • Problémaérzékelés, a problémamegoldási képességfejlesztése,
 • Logikai gondolkodás fejlesztése
 • Az alkotó, divergens gondolkodás kezdeteinekalapozása,különböző játékok megtervezése megalkotása
 • Kommunikációs képességek fejlesztése atapasztalatok verbális közlésével; szókincsbővítés, kifejezőképesség fejlesztése
 • Kreativitás: új szabályok kitalálása a társasjátékokhoz

 

 Szervezetiforma :

 • Játékba ágyazott, kezdeményezett
 • Egyéni, páros, mikrocsoportos tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen

 A tervezett egyéb módszerek:

 • Tevékenykedtetés; bemutatás, beszélgetés; gyakorlás/játék, önértékelés
 • Minden hónapban egy egyszerű játék elkészítése:

Malom

Amőba kövekből

Műanyag kupakok felhasználásával memória játék

Ki nevet a végén? társasjáték tervezése

Poharas játék színekkel, mennyiségekkel

Hexa logikai játék a színekkel

Kinder tojásból párosító hallásfejlesztő játék (rizs, bab, szög, stb. felhasználásával)

Puzzle készítése saját rajzból

Eszközök:

 • Egy csoportszoba berendezési tárgyai (székek, asztalok, szekrény)
 • Táblajátékok