Wait when page loaded

KGYTK

Felkészítés a KGYTK( azaz Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája) versenyeire

A KGYTK egy olyan komplex tanulmányi verseny, melynek során a tanuló önállóan létre hoz egy alkotást az általa kiválasztott témában. Őt támogatja és segíti a felkészítő pedagógus.

A szakkör célja az, hogy a tanulók képessé váljanak arra, hogy az érdeklődésüknek megfelelő témában, megfelelő források, egyéni ötletek által létrehozzanak egy alkotást. Fejlődjön az önálló ismeretszerzési, és az önálló tanulási képességük, a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességük. Tiszteljék a szellemi és tárgyi alkotást, az alkotókat. Magabiztosan és etikusan használják a nyomtatott és elektronikus forrásokat. Fejlődjön döntési képességük. Tartsák értékesnek a tudást, legyenek érzékenyek a problémákra, keressék a megoldásokat, fejlődjön kreativitásuk. Legyenek képesek az együttműködésre, nyitottak és befogadóak legyenek a másképpen gondolkodókra. Képesek legyenek a kritikára, az önálló elemzésre, megfelelő következtetések levonására, önreflexióra. Felkészülten és sikeresen vegyenek részt a regionális (Százhalombatta) és az országos (Budapest) versenyen.