Wait when page loaded

Fotó-szakkör

„ A fényképezőgép egyáltalán nem számít.Mindegyik rögzíteni tudja, amit látsz. De előbb LÁTNOD kell. „

/Ernst Haas/

A 2017/18– as tanévben HÁRSFOTÓ17 névvel fotószakkört indítottunk 3.-8. osztályos érdeklődő tanulóknak, kétheti rendszerességgel. Kerestük a lehetőséget, hogy a gyerekekkel együtt tanulhassunk LÁTNI és LÁTTATNI. A gyerekek képei telefonnal készültek, közösen értékeltük őket, közben a szakkörösök a kompozícióselvekkel is ismerkedtek.

A Mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola fotószakköröseinek I. kiállítása 2018. május 26-án az iskolai tehetségnap keretében valósult meg.  A fotók a gyerekek élményeit, emlékeit, gondolatait mutatták be… kicsit már tudatosabban, fejben előre megtervezve…..

2018/19 es tanévben egy nyertes – NTP-MŰV-18 – pályázatnak köszönhetően művészeti tehetséggondozó munkánk már heti rendszerességgel folytatódik. A felsőtagozatosok szakköri foglalkozásai mellett párhuzamosan zajlik az újonnan érkező alsó tagozatos gyerekek érzékenyítése, fejlesztése. A kezdő csoporttal -15 fő 3.-4. osztályos tanulókkal- kéthetente találkozunk és az előző évhez hasonló tematikával kezdtünk el dolgozni.

A „Láss Csodát!” komplex tehetséggondozó program, fotózás és képzőművészeti alkotások segítségével erősíti a  gyerekek képi világ iránti fogékonyságot, vizuális megismerő- és befogadóképességeit, képessé teszi őket a látványok tudatosabb megfigyelésére, a látványban rejlő jelentés megragadására és a képi információk tartalmának adott szempont szerinti értelemzésére, megértésére. Lehetőséget nyújt a képalkotás (fotózás, festés, montázskészítés) több területén a vizuális önkifejezésre, alkotásra.

A művészeti foglakozások céljai:

  • életkori sajátságokat figyelembe vevő, vizuális tapasztalásra épülő, tevékenységbe ágyazott, ismeret, készség és képességfejlesztés,
  • a fotógráfia kifejezőeszközeinek megismerése,
  • a fotó és a festészet viszonyának, kapcsolatának, egymásra hatásának megtapasztalása.
  • fotók elemzése, képértékelés,
  • a fotó műfajainak megismerése: dokumentumfotó, riportfotó, portré, csendélet, táj, és tárgyfotó,
  • a kiemelés eszközeinek megismerése: kompozíciós elvek,
  • a látás kiművelése, tudatosítása,
  • a látvány megfigyelése, értelmezése, lényegének megragadása által.

A HÁRSFOTÓ17 felnőtt támogatói:

Kellermann Gitta, Tót Zoltánné Rózsa, és Véssey Vera