Wait when page loaded

Szülői Munkaközösség

Mi is az az SZMK? SZMK = Szülői Munkaközösség

Együtt könnyebb és ha segítesz, te is jobban fogod érezni magad!

A szülői munkaközösség az iskolai életben a nélkülözhetetlen kapocs szerepét tölti be.
A szülői képviselők összekötő láncszem szerepét tölthetik be szülők és oktatók, szülők és szülők, diákok és tanárok, sőt még diákok és szülők között is.

Szülői képviselőnek lenni – örömteli, érdekes feladat! Részt venni az iskola életében? Persze, szívesen, de ez még távolról sem jelenti azt, hogy valamilyen funkciót vállaljak! Sokan ilyen gondolatokat forgatnak fejükben az első szülői értekezleten, mikor a szülői képviselők megválasztása kerül napirendre. Természetesen ilyenkor minden irányból bíztatják az embert és amikor egy pillanatra elfordulunk, már meg is választottak az osztály szülői képviselőjének.

A szülői képviselők tevékenysége:

Együttműködés a konfliktussok megoldásában.

Az iskolai programok támogatása, szervezésének segítése. (Mikulás-buli, Luca-nap, Farsang)

Információk továbbítása.

Az osztályfőnökök támogatása.

Szülői munkaközösségi üléseken való aktív részvétel.

Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között.

A szülői munkaközösség szervezete:

A szülői képviselők: osztályonként két személy, akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg a szülők.

Tájékoztatni, Tájékoztatni, Tájékoztatni?!

Az iskolán belül a szülői munkaközösség tájékoztató munkájának nagy jelentősége van. A szülői munkaközösség ülésein, az iskolát általánosan érintő témákat beszélnek meg. Az iskolai, az alapítványi, a diákönkormányzati képviselők és a szülők képviselői saját nézőpontjukból adnak betekintést az érdekesebb változásokba, fejleményekbe. Ezeken az üléseken tapasztalatokat cserélnek és újítási javaslatokat tehetnek. Ha a szülőknek bármilyen ötletük van az iskola rendezvényeivel, mindennapi életével, fejlesztésével kapcsolatban, bátran forduljanak az osztály szülői munkaközösség vezetőihez vagy személyesen hozzám és mi ezeket az észrevételeket továbbítani fogjuk az iskola vezetése felé.

Szeretnénk, ha jól működő kommunikáció lenne a szülők és az iskola között, ezért kérem a szülő társakat arra, hogy azonosulva az iskola nevelési értékeivel azt támogassuk, segítsük, vállaljunk részt a közösségi feladatok megvalósításában!