Wait when page loaded

Célunk a tanulók azon képességeinek fejlesztése, amelyek lehetőséget adnak felnőtt korukban arra, hogy kreatívak és alkotásra képesek legyenek. A képességfejlesztést a tehetséggondozásban is gyakoroljuk, a felismeréstől a fejlesztésen át az elismerésig. Legfőbb ösztönzési eszközünk az értékelésen alapuló dicséret.

Iskolánk jellegzetessége a német nemzetiségi nyelvoktatás. Kiemelt célunk, hogy tanulóink a német nemzetiségi hagyományokat ismerők, tiszteletben tartók, szokásokat őrző és ápoló közösség legyen, maradjon. Tantestületünk fiatal, ambiciózus közösség. A versenyeken szerzett előkelő helyezések, a gyerekek sikerei, a beavatottá váló szülők támogató véleménye elismertté teszi munkánkat.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 2022/2023-as tanév

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

  1. április 21-22. 08:00-17:00 óra között

 

Beiratkozáskor bemutatandó dokumentumok:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)  
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)
  • A gyermek nevére kiállított TAJ számról szóló igazolvány.
  • A szülő személyazonosításra alkalmas (személyi igazolvány), és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok letölthetőek az iskola honlapjáról.  www.harsfadomb.hu/formanyomtatványok-letoltese/

Bővebb információ az iskola honlapján, vagy kérhető a harsfadombmany@gmail.com e-mail címen, vagy hétköznapokon 09:00 – 15:00 h között 22-350-720-as telefonszámon.

„Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” pályázaton A HATÁRTALANUL! program keretében 3.618.010 Ft-ot nyertünk!! A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! pályázatot hirdetett meg 2021-ben a magyarországi iskolák 7. osztályos diákjai számára, a szomszédos országok magyarlakta területeire történő utazásához, amely a Magyar Kormány támogatásával valósul meg.

Üdvözöljük a Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola weboldalán!

DSD I nyelvvizsgára felkészítő tehetséggondozó foglalkozás

A foglalkozás keretein belül 7. és 8. osztályos tanulóink, heti 1 alkalommal, a tanórai munkát kiegészítve készülnek a DSD I, német nyelvű nyelvvizsga 4 alapvető, idegen nyelvi készséget mérő vizsgarészére: hallott- és olvasott szöveg értése, írásbeli szövegalkotás, szóbeli kommunikáció.
A sikeres felkészülésben a DSD I nyelvvizsgához köthető legújabb kiadványok segítik diákjainkat, melyek iskolánk folyamatosan bővülő szakkönyvtárának részét képezik. A rendelkezésre álló egyéb anyagok és infokommunikációs eszközök is nagymértékben hozzájárulnak diákjaink nyelvi kompetenciájának fejlődéséhez.

Robotika szakkör

A robotika mint a 21. század egyik vezető tudománya szinte mindenütt jelen van a hétköznapjainkban. Már nem sci-fi kategória az olyan autó, amelyik sofőr nélkül képes leparkolni, vagy a vezető nélküli metrószerelvény. Ezek mögött ott van az emberi intelligencia mérnöki kreativitása. Hogy mindez ne tűnjön holmi varázslatnak, a diákoknak is érdemes tudni az eszközök működése mögött meghúzódó algoritmusokról, érzékelőkről, elektronikus kommunikációs technológiáról. Nem kell, hogy mérnökök legyenek, de fontos, hogy lássák ezekben a mérnöki teljesítményt. Ebben segít a robotika, amely alkalmas az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére, a műszaki szemlélet kialakítására.

Fotó-szakkör

Célunk a szabadidő hasznos eltöltése. A fotózás erre kitűnő lehetőséget kínál. Minden gyereknek a zsebében van fényképezőgép. Rengeteg fényképet készítenek, és nagyon sokat törölnek, rosszakat és jókat is. Milyen a jó fotó? Mit érdemes megőrizni? Beszélgetünk erről is. Szeretjük megörökíteni a pillanat varázsát. Érdeklődünk a technika iránt, igyekszünk környezetünket szép képekkel dokumentálni.

Tehetséggondozás táblajátékokkal

A logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás.

Erőnléti szakkör, Röplabda szakkör

A szakkörön a diákok nagyrészt a különféle saját testsúllyal végezhető gyakorlatokkal dolgoznak, és tanulják meg a szabályos végrehajtásukat.
A röplabda szakkör foglalkozásokon a diákok koruknak megfelelő gyakorlatokkal ismerkednek meg a röplabdával.

Énekkar

A kóruséneklés közösséget formál, szocializál. Énekkart az együtt jól énekelni tudók alkotnak. Az énekkar együtt énekel, együtt fejez ki érzelmeket, zenével oldja fel a társadalmi konfliktusokat, harmóniában olvad össze: ezzel pedig a legnemesebb össze- és hovatartozást produkálja.

TEHETSÉGPONT ÉS ÉLMÉNYSULI

Iskolánk büszke arra, hogy 2018. január 17. óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Célunk a tanulók azon képességeinek fejlesztése, amelyek lehetőséget adnak felnőtt korukban arra, hogy kreatívok és alkotásra képesek legyenek.

Az Élménysuliban a felfedezésen alapuló, érzelmekkel kísért megismerés, a sikerélmény és a terhelések csökkenése javítja a gyermekek eredményességét.

Kép1

Iskolánk a 2019/2020-es tanévtől DSD – vizsgahellyé vált, azaz egyike lett azon iskoláknak, melyek részt vesznek a DSD vizsgarendszerben szervezhető nyelvvizsgáztatásban.