Wait when page loaded

Üdvözöljük a Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola weboldalán!

Célunk a tanulók azon képességeinek fejlesztése, amelyek lehetőséget adnak felnőtt korukban arra, hogy kreatívak és alkotásra képesek legyenek. A képességfejlesztést a tehetséggondozásban is gyakoroljuk, a felismeréstől a fejlesztésen át az elismerésig. Legfőbb ösztönzési eszközünk az értékelésen alapuló dicséret.

Iskolánk jellegzetessége a német nemzetiségi nyelvoktatás. Kiemelt célunk, hogy tanulóink a német nemzetiségi hagyományokat ismerők, tiszteletben tartók, szokásokat őrző és ápoló közösség legyen, maradjon.
Tantestületünk fiatal, ambiciózus közösség. A versenyeken szerzett előkelő helyezések, a gyerekek sikerei, a beavatottá váló szülők támogató véleménye elismertté teszi munkánkat.

Természettudományi szakkör

A kémia szakkörön a diákok mélyebb ismereteket szerezhetnek a kémia tudomány új felfedezéseiről, önálló méréseik segítségével megismerhetik a hétköznapi anyagok kémhatását, vegyülési és reakció képességét.
Szórakoztató rejtvények és fejtörők megoldásával ellenőrizhetik tudásukat.

Robotika szakkör

A robotika mint a 21. század egyik vezető tudománya szinte mindenütt jelen van a hétköznapjainkban. Már nem sci-fi kategória az olyan autó, amelyik sofőr nélkül képes leparkolni, vagy a vezető nélküli metrószerelvény. Ezek mögött ott van az emberi intelligencia mérnöki kreativitása. Hogy mindez ne tűnjön holmi varázslatnak, a diákoknak is érdemes tudni az eszközök működése mögött meghúzódó algoritmusokról, érzékelőkről, elektronikus kommunikációs technológiáról. Nem kell, hogy mérnökök legyenek, de fontos, hogy lássák ezekben a mérnöki teljesítményt. Ebben segít a robotika, amely alkalmas az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére, a műszaki szemlélet kialakítására.

Énekkar

A kóruséneklés közösséget formál, szocializál. Énekkart az együtt jól énekelni tudók alkotnak. Az énekkar együtt énekel, együtt fejez ki érzelmeket, zenével oldja fel a társadalmi konfliktusokat, harmóniában olvad össze: ezzel pedig a legnemesebb össze- és hovatartozást produkálja.

Fotó-szakkör

Célunk a szabadidő hasznos eltöltése. A fotózás erre kitűnő lehetőséget kínál.
Minden gyereknek a zsebében van fényképezőgép. Rengeteg fényképet készítenek, és nagyon sokat törölnek, rosszakat és jókat is. Milyen a jó fotó? Mit érdemes megőrizni?
Beszélgetünk erről is.
Szeretjük megörökíteni a pillanat varázsát. Érdeklődünk a technika iránt, igyekszünk környezetünket szép képekkel dokumentálni.

Iskolánk a 2019/2020-es tanévtől DSD – vizsgahellyé vált, azaz egyike lett azon iskoláknak, melyek részt vesznek a DSD vizsgarendszerben szervezhető nyelvvizsgáztatásban.

TEHETSÉGPONT ÉS ÉLMÉNYSULI

Iskolánk büszke arra, hogy 2018. január 17. óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont.
Célunk a tanulók azon képességeinek fejlesztése, amelyek lehetőséget adnak felnőtt korukban arra, hogy kreatívok és alkotásra képesek legyenek.

Az Élménysuliban a felfedezésen alapuló, érzelmekkel kísért megismerés, a sikerélmény és a terhelések csökkenése javítja a gyermekek eredményességét.

Kép1